Reklamacje

 1. Produkty posiadają reklamację producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji produktów widnieje na stronach sklepu. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy: ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik.
 3. Składając reklamacje należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego
  z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, chyba, że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględniania się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa
  z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedażny konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego).
 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.