Wysłka i zwroty

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Maksymalny czas wysyłki paczki z Państwa zamówieniem określony jest przy każdym produkcie
  i dotyczy wyłącznie dni roboczych tj.od poniedziałku do piątku i tylko w tych dniach są dostarczane - nie realizujemy przesyłek weekendowych.
 3. Klient zostanie poinformowany o opóźnieniach realizacji zamówienia w sytuacji wydłużenia realizacji zamówień leżących po stronie producenta.
 4. Towar jest dostarczony za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w sklepie firmowym pod adresem: ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik.
 5. Przesyłka dostarczona jest jest zgodnie z terminem podanym przy Towarze na stronach Serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności przelewem do czasu podanego na stronach Serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.
 6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

 

Cennik transportu

Firma jubilerska Imago-Artis przykłada szczególną wagę do jakości zabezpieczeń i bezpieczeństwa transportu. Przygotowane opakowanie daje całkowitą pewność, że zamówiony produkt dotrze do Państwa w stanie idealnym.

 • powyżej 200 zł -  koszt przesyłki w całości pokrywa sklep Imago-Artis,
 • do 200 zł - koszt przesyłki wynosi 20 zł,
 • przesyłki zagraniczne - koszt przesyłki 150 zł.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi-od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

1.1. pisemnie na adres: ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik,

1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: imagoartis@poczta.fm

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności, od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku, która obejmuje większą liczbę Towarów, które dostarczane są osobno, w częściach lub partiami, od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, części lub partii albo polega na cyklicznym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony, od objęcia w posiadanie przez Konsumenta pierwszego z Towarów, dla pozostałych umów od dnia zawarcia Umowy z Klientem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość-umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia od konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z innymi dodatkowymi dla niego kosztami.
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od  umowy, zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy na adres: ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik.
 1. To, co strony oświadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 2. Koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.
 3. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do umów:

8.1 O świadczenie usług, jeśli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

8.2. W której przedmiotem jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8.3. Dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.

8.4. Dotyczących świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

Pobierz wzór odstąpienia od umowy